Krakowski Park Technologiczny otwiera punkt informacyjny w Tarnowie