Krakowski Park Technologiczny – rok wielkich liczb i nowych wyzwań