Wyjazd do europejskiej stolicy technologii kosmicznych