Przedstawiamy cząstkowe wyniki badania Polish Gamers Research'19