Nowy inwestor w sse wykonuje badania jakości farmaceutyków