Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
AGH oraz KPT wspólnie poprowadzą polski oddział akceleratora innowacji obronnych NATO w ramach programu DIANA