Warsztaty z tworzenia scenariuszy gier dla młodzieży w KPT