Ja w przemyśle – odpowiedź na wyzwania rynku pracy