Krakowski Park Technologiczny zaprasza na wyjazd do europejskiej stolicy technologii kosmicznych