Kto wykształci Twojego pracownika?

szkolnictwo zawodowe

Kto wykształci Twojego pracownika?

Opublikowany

Krakowski Park Technologiczny opracował raport dotyczący szkolnictwa zawodowego i współpracy między szkołami a przedsiębiorcami. To odpowiedź na rosnące oczekiwania rynku i problemy pracodawców ze znalezieniem kadry pracowniczej, które są coraz bardziej palące. Brak pracowników to, w tym momencie, największa bariera inwestycyjna: 30% firm deklaruje, że jest on powodem zastopowania rozwoju ich projektów.

Dynamiczny rozwój gospodarczy, spadające bezrobocie oraz postęp technologiczny wpłynęły na przeobrażenie się rynku pracy. Obecnie głównym wyzwaniem, z którym muszą mierzyć się polscy przedsiębiorcy to znalezienie odpowiednio wykwalifikowanych pracowników. W tym kontekście ogromnego znaczenia nabiera proces kształcenia pracowników, dopasowany do potrzeb pracodawców i wyzwań tzw. rewolucji 4.0 czyli automatyzacji i robotyzacji procesów produkcyjnych. Krakowski Park Technologiczny stara się pełnić rolę pośrednika między formalnym systemem edukacji (szkołą i jednostkami prowadzącymi szkoły) a pracodawcami.

Jednym z pierwszych naszych działań była analiza istniejącego ekosystemu, form i intensywności współpracy między szkołami a przedsiębiorcami oraz istniejących barier, czego efektem jest raport „Kto wykształci Twojego pracownika”. Jak pokazuje raport, główną przyczyną braku lub niedostatecznej współpracy są: niedoskonała komunikacja, niewiedza o potencjalnych korzyściach współpracy – szczególnie po stronie firm – niedostosowana do potrzeb firm oferta kształcenia na danym obszarze, czy rozbieżne cele szkół i przedsiębiorców. Z tego powodu KPT włącza się w promocję szkolnictwa zawodowego, pokazuje korzyści z aktywnego uczestnictwa w procesie kształcenia uczniów oraz pełni rolę pośrednika, na miarę posiadanych narzędzi.

- mówi Małgorzata Popławska, wiceprezes zarządu KPT

Jednym z takich działań jest organizowany we współpracy z Zespołem Szkół Łączności z Krakowa Międzyszkolny Festiwal Informatyczny dedykowany dla uczniów techników i liceów. W ramach MFI zespoły uczniów przygotowują projekty z zakresu IT (od aplikacji zaczynając, a na konstrukcji dronów i robotów kończąc). Projekty są dla uczniów szansą zaprezentowania się przed przedstawicielami licznych firm oraz promocją współpracy między szkołą a biznesem. KPT aktywnie współpracuje również ze Specjalnymi Ośrodkami Szkolno-Wychowawczymi dla Osób Niewidzących i Słabowidzących oraz dla Osób Niesłyszących. KPT wspiera te instytucje nie tylko finansowo. Stara się również aktywizować uczniów poprzez włączanie ich w inicjatywy KPT (hackatony, Międzyszkolny Festiwal Informatyczny). 

Przekonujemy  potencjalnych pracodawców, że warto przyjmować uczniów z tych ośrodków na praktyki i staże.  Sami także staramy się je organizować.

- dodaje Małgorzata Popławska, wiceprezes zarządu KPT

20 października po raz kolejny organizujemy również wydarzenie pod nazwą Make Things, podczas którego pokazujemy jak współcześnie są wykonywane rzeczy. Warsztaty z druku 3D, lutowania czy tworzenia kosmetyków mają, poprzez zabawę, pokazywać jak wiele możliwości daje obecny rynek pracy i jakie wyzwania przed nami stawia. Dopasowane do potrzeb rynku pracy szkolnictwo zawodowe jest kluczem do trwałego rozwoju i wzrostu gospodarczego naszego kraju, dlatego tak ważnym jest, aby pokazywać korzyści jakie płyną dla wszystkich ze współpracy na linii szkoły-uczniowie-pracodawcy. KPT jako instytucja otoczenia biznesu z wieloletnim doświadczeniem aktywnie włącza się w promocję takiej współpracy i dobrych praktyk.

Kopiuj tekst

Udostępnij

Na Twój adres e-mail została wysłana prośba o potwierdzenie subskrypcji.
Potwierdzając subskrypcję wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych w celu otrzymywania treści publikowanych w serwisie.